Animatie voor de universiteit Wageningen ter bevordering van kennis over beweiden. Gericht op jonge agrarische MBO en HBO studenten. We hebben om die reden ook gekozen voor een game-achtige look voor deze animatie.
In deze animatie voor de universiteit Wageningen spreken we jongeren aan om mee te denken over de vraag “hoe voeden we onze wereldbevolking in de toekomst”. Een uitdagend onderwerp, waarmee jongeren betrokken worden bij relevante onderzoeksvragen van de universiteit Wageningen.
U kun hier uw voorkeuren voor cookies aanpassen. Dit kan gevolgen hebben voor het functioneren en uiterlijk van de website.
Voorkeuren